• Stacks Image 234
 • Stacks Image 235
 • Stacks Image 236
 • Stacks Image 237
 • Stacks Image 239
Stacks Image 396
Welkom bij Dancin Vechtsstreek

Welkom bij Dancin Vechtstreek. Op deze pagina staat aanvullende informatie over Dancin Vechtstreek en een aantal spelregels en afspraken die binnen de vereniging gelden. Lees daarom deze pagina goed door en heb je vragen, ga dan naar je docent.

 • Locatie
  De lessen van Dancin Vechtstreek worden gegeven in de Safari waar wij een eigen professionele dansstudio hebben. Onze dansstudio heeft twee zalen met spiegelwanden en een professionele dansvloer. Omkleden kan in de twee kleedkamers die bij de studio horen. Het adres van de dansstudio is:

  Dancin Vechtstreek
  Bisonspoor 237-5
  3607 JM Maarssen

 • Afmelden voor een les
  Uiteraard wordt je elke week in de les verwacht. Ben je een keer verhinderd, geef dat dan van te voren door aan je docent.

  Kelly van Loen
  E-mail: kellyvanloen@dancin-vechtstreek.nl
  Tel: 06- 14 97 03 27

  Amber Schouten
  Email : amberschouten@dancin-vechtstreek.nl
  Tel : 06- 42 56 82 61

  Kirsty Helsloot
  E-mail : kirstyhelsloot@dancin-vechtstreek.nl
  Tel : 06- 57 31 45 71

  Contactgegevens:
  Email: henriettekerkhof@dancin-vechtstreek.nl
  Tel: 06- 50 21 17 66
 • Kleding

  Tijdens de les mag sportkleding naar keuze worden gedragen. Geadviseerd wordt om geen wijde kleding te dragen. Leden hebben tijdens de les geen kauwgom in hun mond, geen sieraden in of om, en haren zijn uit het gezicht.

  Tijdens wedstrijden is er wel verplichte kleding.
  Basiskleding recreatiegroepen tot en met 10 jaar (woensdagmiddag groepen):
  • zwart topje met dunne bandjes (zonder opdruk!)
  • zwarte jazzpant met lange pijpen,
  • zwarte beenwarmers,
  • zwarte schoentjes.

  Basiskleding recreatiegroepen vanaf 10 jaar:
  • zwart topje met dunne bandjes (zonder opdruk!),
  • zwarte jazzpant met lange pijpen,
  • zwarte beenwarmers,
  • zwarte schoentjes.

  Basiskleding selectiegroepen:
  • zwart velours pak,
  • zwarte jazzbroek,
  • zwarte enkelwarmers,
  • zwarte leren balletschoenen of sneakers.
  • Zwart verenigingsvest met logo Dancin Vechtstreek. Dit vest dient altijd gedragen te worden bij gelegenheden waarbij je de vereniging representeert.

  Basiskleding streetdance/hiphop en showdance:
  • zwart topje met dunne bandjes (zonder opdruk!),
  • zwarte broek,
  • zwarte beenwarmers,
  • zwarte gympen.

  Basiskleding hiphop for boys
  • zwarte schoenen
  • zwarte broek
  • zwart t-shirt zonder opdruk met korte mouwen

  De voorgeschreven kleding is onder meer te koop bij
  Yofashion, http://www.yofashion.nl. Voor meer informatie over de kleding kun je terecht bij je docent.

  DV_kledingshop_150-77

 • Wedstrijden en demo's
  Inschrijfgeld
  Voor elke demo of wedstrijd is inschrijfgeld verschuldigd, meestal rond de € 3,00 per lid per keer. Dit geldt ook voor de door Dancin Vechtstreek georganiseerde wedstrijden. De door Dancin Vechtstreek georganiseerde evenementen zoals de eindshow en de theatershow vormen hierop een uitzondering, hiervoor is geen inschrijfgeld verschuldigd. De groepen doen minimaal één maal per jaar mee aan een demo of wedstrijd. Het verschuldigde inschrijfgeld van € 3,00 moet in september gelijk worden betaald. Hiervoor ontvang je een acceptgiro of - indien gekozen is voor automatische incasso – wordt het verschuldigde bedrag automatisch ingehouden.

  Indien toch aan meer demo's en wedstrijden wordt deelgenomen dan hiervoor is aangegeven, zijn voor de extra demo’s en wedstrijden ook inschrijf- en eventueel busgeld verschuldigd. Dit zal apart in rekening worden gebracht.

  Indien je door ziekte of ander verzuim niet aan een demo of wedstrijd kunt deelnemen zal geen restitutie van het inschrijf- en/of busgeld plaatsvinden, omdat deze kosten door Dancin Vechtstreek reeds zijn gemaakt .
  Ook na inschrijving kan het zijn dat je verhinderd blijkt te zijn op de betreffende datum/data. Deelname van de groep gaat door als minimaal 75% van de groep aanwezig zal zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de leidster in overleg met het bestuur besluiten of het resterende deel van de groep wel of niet zal gaan. De leidster zal hierover ook de organiserende vereniging informeren. Let wel: in alle gevallen zijn we het inschrijfgeld verschuldigd, dus restitutie is niet mogelijk.

  Data
  Zo snel mogelijk na aanvang van het seizoen zal je docent je per e-mail informeren over de data die je beschikbaar moet houden. We verwachten van jou dat je de aangegeven data zoveel mogelijk beschikbaar bent. Dit geldt zeker voor de selectiegroepen!

  Vervoer
  Tevens is het noodzakelijk om te zorgen dat er vervoer beschikbaar is naar de betreffende locatie. Zonder chauffeurs kunnen we niet! Dit geldt uiteraard niet voor de officiële wedstrijden waarvoor busvervoer wordt geregeld.
  Je wordt verwacht met de gehele groep vanaf de afgesproken plaats te vertrekken (informatie volgt via de docent) en de gehele duur van het programma aanwezig te zijn.

  Toeschouwers
  Bij een demo of wedstrijd worden geen supporters of ouders in de kleedkamers toegelaten, tenzij de docent hier uitdrukkelijk om heeft gevraagd (hulpouders bij de kinder- groepen). Overige ouders en/of supporters kunnen plaatsnemen op de tribune of in de (theater)zaal. Denk erom dat er entreegeld wordt gerekend/kan worden gerekend aan de kassa bij de organiserende vereniging. De docent kan je hierover informeren.
 • Huisregels studio
  Huisregels dansstudio Dancin Vechtstreek
  Om onze dansstudio netjes te houden, zijn er een aantal regels opgesteld. Deze regels gelden voor iedereen die zich in de dansstudio bevindt. Als wij ons allemaal aan de huisregels houden, dan houden wij de dansstudio’s netjes en schoon zodat iedereen er met plezier kan dansen.

  1

  Omkleden gebeurt in de kleedkamers, niet in de studio's of in de pantry.

  2

  Voor tassen, kleding en schoenen wordt gebruik gemaakt van de kleedkamers. Waardevolle spullen kunnen eventueel in een bak in de studio's worden gedeponeerd.

  3

  Dancin Vechtstreek is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

  4

  Schoenen die buiten worden gedragen zijn in de studio's niet toegestaan.

  5

  Het is niet toegestaan eten of drinken in de studio's mee te nemen. Eten en drinken kan in de pantry of de kleedkamer.

  6

  Alleen met toestemming van de leiding kan gebruik worden gemaakt van de magnetron, de waterkoker en de koffiezetter.

  7

  Kauwgom is tijdens de lessen niet toegestaan.

  8

  Roken is in de dansstudio niet toegestaan.

  9

  Afval in de prullenbak.

  10

  Gevonden voorwerpen worden verzameld in een bak in de pantry.

  11

  De luchtkoeling wordt uitsluitend door de leiding bediend.

  12

  Geen handen op de spiegels.

  13

  Geen voeten tegen de muur.

 • Opzeggen
  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging minstens vier weken voor het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Gebruik hiervoor het opzegformulier dat je onder op deze pagina kunt downloaden. Ook liggen er opzegformulieren in de studio.

  Hoofdregel
  Bij Dancin Vechtstreek wordt het lidmaatschap aangegaan voor een verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een verenigingsjaar. Dit betekent dat alleen opgezegd kan worden per einde van een verenigingsjaar. Opzegging dient dan minimaal vier weken voor het einde van het verenigingsjaar (31 augustus) schriftelijk of per email gedaan te worden. Hiervoor kan het opzegformulier worden gebruikt dat je op deze pagina kunt downloaden.

  Tussentijdse opzegging
  In de praktijk komt het voor dat door bijzondere omstandigheden – zoals een verhuizing of een blijvende blessure - een lid het lidmaatschap met Dancin Vechtstreek lopende het verenigingsjaar wil beëindigen. Indien er sprake is van een bijzondere omstandigheid, kan bij het bestuur een verzoek worden ingediend om tussentijds het lidmaatschap te beëindigen. Indien het bestuur akkoord gaat met het verzoek, wordt het lidmaatschap met inachtneming van onderstaande regels beëindigd.

  1. Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd op de laatste dag van een kalendermaand en er dient een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand gehanteerd te worden.
  2. Voor een tussentijdse opzegging zal € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

  Tijdelijke opschorting
  Er kunnen zich situaties voordoen waardoor een lid gedurende een langere periode niet kan dansen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een blessure of bij een verplichte stage in het buitenland. Een lid bij het bestuur een gemotiveerd verzoek indienen om de contributie tijdelijke op te schorten. Indien het akkoord gaat met het verzoek, wordt de contributie met inachtneming van onderstaande regels opgeschort:

  1. De contributie wordt opgeschort na een afwezigheid van twee maanden en gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de periode van twee maanden.
  2. Voor het opschorten van de contributie zal € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Formulieren
Open alles Sluit alles
Stacks Image 317

Stacks Image 408
Stacks Image 411
Stacks Image 413
Stacks Image 416
Stacks Image 418
Stacks Image 421
Stacks Image 423
Stacks Image 426
Stacks Image 399
secretariaat@dancin-vechtstreek.nl