• Stacks Image 516
  • Stacks Image 517
  • Stacks Image 518
  • Stacks Image 519
  • Stacks Image 521
Stacks Image 608
Lid worden
Binnen onze gezellige dansschool is altijd ruimte voor nieuwe leden. Kom gerust langs op de lessen en profiteer van twee gratis lessen en de laagste contributie in de regio. Kijk op het lesschema wanneer de lessen zijn en neem contact op met de docent voor een afspraak.

Wil je lid worden? Download dan een aanmeldingsformulier Op het aanmeldingsformulier kan je aangeven op welke wijze je de contributie wil betalen. Bij Dancin Vechtstreek kan dat in 12 maandelijkse termijnen doormiddel van een automatische incasso. Er kan ook voor gekozen worden om de maandelijkse betaling zelf over te maken, dan wordt per betaling € 1,- administratiekosten in rekening gebracht. Ook kan er voor gekozen worden om de verschuldigde jaarcontributie aan het begin van het seizoen in één keer te betalen. Er wordt dan een korting gegeven van 3% op de jaarcontributie.
Contributie
Op dit moment gelden voor het seizoen de hiernavolgende contributiebedragen. Het inschrijfgeld voor wedstrijden en demo's wordt apart gefactureerd. Uitgangspunt is, dat iedere lesgroep tenminste eenmaal per jaar deelneemt aan een demo of wedstrijd.
Stacks Image 532

Voor inschrijvingen gedurende het verenigingsjaar, geldt een tijdsevenredige contributie vanaf de datum van inschrijving. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email bij de ledenadministratie. (zie ook hier bij opzeggen)
Opzeggen
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging minstens vier weken voor het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Gebruik hiervoor het opzegformulier dat je onder op deze pagina kunt downloaden. Ook liggen er opzegformulieren in de studio.

Hoofdregel
Bij Dancin Vechtstreek wordt het lidmaatschap aangegaan voor een verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een verenigingsjaar. Dit betekent dat alleen opgezegd kan worden per einde van een verenigingsjaar. Opzegging dient dan minimaal vier weken voor het einde van het verenigingsjaar (31 augustus) schriftelijk of per email gedaan te worden. Hiervoor kan het opzegformulier worden gebruikt dat je op deze pagina kunt downloaden.

Tussentijdse opzegging
In de praktijk komt het voor dat door bijzondere omstandigheden – zoals een verhuizing of een blijvende blessure - een lid het lidmaatschap met Dancin Vechtstreek lopende het verenigingsjaar wil beëindigen. Indien er sprake is van een bijzondere omstandigheid, kan bij het bestuur een verzoek worden ingediend om tussentijds het lidmaatschap te beëindigen. Indien het bestuur akkoord gaat met het verzoek, wordt het lidmaatschap met inachtneming van onderstaande regels beëindigd.

1. Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd op de laatste dag van een kalendermaand en er dient een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand gehanteerd te worden.
2. Voor een tussentijdse opzegging zal € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Tijdelijke opschorting
Er kunnen zich situaties voordoen waardoor een lid gedurende een langere periode niet kan dansen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een blessure of bij een verplichte stage in het buitenland. Een lid bij het bestuur een gemotiveerd verzoek indienen om de contributie tijdelijke op te schorten. Indien het akkoord gaat met het verzoek, wordt de contributie met inachtneming van onderstaande regels opgeschort:

1. De contributie wordt opgeschort na een afwezigheid van twee maanden en gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de periode van twee maanden.
2. Voor het opschorten van de contributie zal € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

U-Pas
u-pas_logo_main
In sommige gevallen kunt u gebruik maken van de zgn. U-pas. De U-pas is er voor mensen met een laag inkomen die wonen in Utrecht, Houten, De Bilt, Nieuwegein, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met een U-pas ontvangt u korting op veel activiteiten, waaronder dansen bij Dancin Vechtstreek. Klik op de button hiernaast voor meer informatie.
Formulieren
Klik op het formulier dat je nodig hebt, en het formulier wordt automatisch gedownload naar je computer. De ingevulde en getekende formulieren kunnen worden gemaild naar administratie@dancin-vechtstreek.nl of ingeleverd worden bij de leiding.
Stacks Image 620
Stacks Image 623
Stacks Image 625
Stacks Image 628
Stacks Image 630
Stacks Image 633
Stacks Image 635
Stacks Image 638
Stacks Image 611
secretariaat@dancin-vechtstreek.nl